CONTEMPORARY JUNIOR - Balladine
22293
portfolio_page-template-default,single,single-portfolio_page,postid-22293,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-4.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

CONTEMPORARY JUNIOR

CONTEMPORARY JUNIOR

Česko – anglický kurz pro děti ve věku 7-15 let, vedený zkušenou lektorkou Evou. Contemporary dance neboli současný moderní tanec je obsáhlý pojem, který zahrnuje mnoho přístupů a technik, jako například improvizace, floor-work nebo reliase techniku. Využívá také prvky jiných tanečních stylů – jazz dance, street dance atd. Mimo jiné respektuje osobitý taneční projev každého dítěte, podporuje kreativitu a hlubší uvědomování si vlastního těla.
S dětmi se pracuje hlavně pomocí dynamických, ale i uklidňujících her a různých představ s využitím hudby. Přirozeně rozvíjí pohybovou koordinaci, flexibilitu, správné držení těla, práci s dechem, schopnost uvolnit se a také prohlubuje vnímání hudby a rytmu.


Cz/eng bilingual course for children aged 7-15 years, led by an experienced teacher Eva. Contemporary dance or contemporary modern dance is a comprehensive concept that includes many approaches and techniques such as improvisation, floor-work or reliase technique. It also uses elements of other dance styles – jazz dance, street dance etc. It also respects the individual dance of every child, promotes creativity and deeper awareness of one’s own body. Children are mainly working with dynamic but also reassuring games and different ideas with the use of music. Naturally, it develops movement coordination, flexibility, correct posture, breathing, the ability to relax, and also enhances the perception of music and rhythm.