BALET PRO DĚTI - Balladine
23317
page-template-default,page,page-id-23317,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-4.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive
BALET PRO DĚTI

Kurz je koncipován jako taneční průprava, kde si děti osvojí základy klasické baletní techniky. Výuka probíhá zábavnou formou s důrazem na rozvíjení dětské motoriky, správné držení těla a vnímání rytmu.  Neméně důležitý je také rozvoj schopnosti práce v kolektivu a disciplíny.

Přijímáme děti všech pokročilostí od 2,5 let věku. Děti jsou rozděleny do hodin dle věku a individuální pokročilosti. Náročnost lekcí je přizpůsobena věku a fyzickým možnostem dětí. Lekce pro nejmenší trvají 50 min, lekce pro děti starší 6 let pak 60 min.

Do kurzu se poté závazně přihlašujete vyplněním a podepsáním přihlášky. Tu obdržíte po první zkušební hodině na recepci, případně ji naleznete v sekci ke stažení – můžete přinést na první lekci již vyplněnou. 

.

>> KURZY pro školní rok 2019/2020 <<
.
FIALKY // děti 2,5 – 3 roky > dítě musí být schopno zvládnout 50min lekci bez přítomnosti rodiče.
Na začátku semestru umožňujeme 1-3 adaptační lekce za přítomnosti rodiče.
BERUŠKY  // děti 3 – 4 roky   
SEDMIKRÁSKY // děti 5 – 6 let – všechny pokročilosti + děti 7 – 11 let – začátečníci
PŘÍPRAVA NA KONZERVATOŘ // děti 7 – 13let – alespoň 1 rok předchozí zkušenosti s baletem. Jedná se o spojený kurz kopretin + přípravy z minulého roku.

nový kurz BABY BABBLE AND BOUNCE pro děti 1,5-3 roky  v ANGLICKÉM JAZYCE

Pohybová lekce, jejímž účelem je seznámit děti s cizím jazykem zábavnou formou a zároveň jim dopřát pohyb, který je pro ně v tomto věku přirozený. Nástin lekce: pozdrav, představení / vedená cvičební sestava za doprovodu říkanky / pojmenování částí těla, barvy, zvířátka apod. / pohybová písnička / hry s pomůckami a opičí dráha / rozloučení a úklid sálu. Přítomnost rodiče na lekci je možná a v případě nejmenších dětí, které ještě potřebují asistenci, nutná. Každé úterý 10:00-11:00. Lektorka: Hana Dancingerová

nový kurz MAŽOBALET pro všechny dětské věkové kategorie

Taneční umění mažoretek vychází ze základů baletu, proto jsme se rozhodli ve spojení s Mažoretkami Lili otevřít kurz, kde bude kladen důraz právě na základy správného pohybu pro mažoretky. Mladé slečny, které milují tanec a hudbu, učíme rytmu, ladnosti, eleganci a také radosti – protože úsměv, krásný kostým a jistota v každičkém pohybu dodají sebevědomí nejen na vystoupeních. Velkou součástí je i týmový duch a navazování nových přátelství. Mladé dámy čeká tanečně pohybová průprava, základy baletu, technika práce s batonem a pompony, základy gymnastiky a hlavně několik vystoupení na akcích obou tanečních škol.

Každé úterý 15:00 – 16:00. Lektorka: Lea Schneiderová

 

.

ROZVRH najdete zde. Na první ZKUŠEBNÍ LEKCI v prvním týdnu semestru prosím přihlašujte děti pomocí rezervačního systému. Pokud se chcete přihlásit v průběhu semestru napište nám na balladine@balladine.cz

Děti se přihlašují na CELÝ ŠKOLNÍ ROK vyplněním přihlášky již v září! Školní rok trvá od 23. září 2019 do konce června 2020 a je zakončen SLAVNOSTNÍM ZÁVĚREČNÝM VYSTOUPENÍM. V ceníku je uvedena částka za POLOLETÍ/SEMESTR, je možné zaplatit celý školní rok najednou nebo 1.pololetí/semestr do týdne od podpisu přihlášky a 2. pololetí/semestr pak do konce roku 2019.