Baletní slovníček - Balladine
228
post-template-default,single,single-post,postid-228,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-4.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

Baletní slovníček

Baletní slovník, čili terminologie klasického tance. Kdo má zkušenosti s tancem ví, že každý druh tance používá nějakou vlastní terminologii. Terminologie klasického baletu nám někdy může připadat zbytečně složitá, ale není tomu tak. Je odvozená převážně z francouzského jazyka a většina výrazů doslovně popisuje prováděný prvek. To, co nám připadá jako sice vznešeně znějící, nicméně nesrozumitelná změť zvuků, je pro Francouze jako by řekli ‚chlebasmáslem‘. Krásným příkladem za všechny může být Pas de cheval <pa-d-ševal>, což v doslovném překladu znamená „koňský krok“. Při tanci pak zjistíte, že krok opravdu vypadá trochu jako když kluše kůň.

A

Adagio: <adážo> Termín odvozený od hudebního výrazu adagio, neboli zvolna, lehce, klidně. V tanci to znamená velmi pomalé, ladné pohyby. Většinou jde o variaci několika kroků, tančí se u tyče i na volnosti.

Air, en l‘: <ánlér> = ve vzduchu. Když je kročná noha ve vzduchu.

Allegro: Termín odvozený z italského hudebního termínu, který znamená rychle, živě. Používá se pro živé, svižné pohyby.

Alongé: <alonžé> = natažený nebo napnutý. Specifický pohyb ruky i nohy.

Arabesque: Česky arabeska. Póza na jedné noze, kdy druhá noha je zanožená a tvoří s tělem ladnou křivku. Existuje několik druhů.

Arriére, en: <ánariér> = dozadu. Tanečník provádí krok směrem od publika. Nespecifický prvek.

Assemblé: <asamplé> = spojený. Skok, při kterém se nohy před dopadem do páté pozice spojí. Specifický prvek složený z několika jednodušších prvků.

Attitude: <atytýda> Póza na jedné noze s druhou nohou přednoženou nebo zanoženou a pokrčenou v koleni. Několik druhů.

Avant, en: <ánaván> = dopředu. Tanečník provádí krok směrem k publiku.

B

Ballerina: Hlavní sólistka baletního souboru. Tento titul bývá udělován nejlepší sólistce baletu, která tančí hlavní role ve slavných klasických kusech.

Ballet blanc: Bílý balet. Jakýkoli balet, kde jsou tanečnice oblečeny do tradičních dlouhých, bílých šatů, navržených pro Marii Taglionovou v roce 1830 pro balet Sylfidy.

Ballonné: Skok z páté pozice, při kterém tanečník dopadne na jednu nohu v demi-plié s kročnou nohou sur le cou de pied.

Barre, a la: <alabár> = u tyče. Zásadní část hodiny, kdy se cvičí jednotlivé prvky u tyče.

Battement: <batmán> = úder. Vysunutí a natažení kročné nohy. Obecný termín pro mnoho druhů pohybů (některé popsané níže).

Battement fondu: <batmán fondy> Plynulý, vláčný pohyb. Pohyb vytočené nohy vedený přes cou de pied do propnutí v úhlu 45° nad zemí.

Battement frappé: Energický, krátký a rychlý pohyb kročnou nohou z cou de pied do nízkého natažení dopředu, do strany nebo dozadu.

Battement tendu: <batmán tándy> Pohyb, při kterém se kročná noha napne rovnoběžně s podlahou.

Battement tendu jeté: <batmán tándy žeté> Jako battement tendu, kročná noha se zvedne do vzduchu pod úhlem 45°.

Batterie: <baterí> Úder. Pohyb, při kterém o sebe nohy ve vzduchu udeří. Existuje množství druhů. Spíše mužský prvek.

Bras: <brá> = paže.

C

Changement de pieds: <šanžmán-d-pie> Výměna nohou. Malý nebo velký skok, při kterém se ve vzduchu změní pozice nohou.

Cou de pied: <ku-d-pie> = doslova krk chodidla. Pozice kročné nohy na kotníku nebo kolem kotníku stojné nohy.

Croisé: <kroazé> = zkřížený. Pozice, kdy trup je mírně otočen a linie nohou se publiku jeví překřížená. Trup je otočen do bodu 2 nebo 8, hlava do publika (viz článek Základy – Orientace v sále).

D

Dedans, en: <ándedán> = dovnitř. Pohyb, krok nebo obrat těla směrem ke stojné noze.

Dégagé: <degažé> = uvolněný. Chodidlo v otevřené pozici s ohnutým nártem.

Dehors, en: <ándeór> = ven. Pohyb, krok nebo obrat těla směřuje od stojné nohy.

Demi-plié: = polodřep. Pozice s napůl pokrčenými koleny.

Demi-pointes: <demi poánt> = pološpičky. Tanečnice stojí na bříšcích pod prsty.

Derriére: <deriér> = za. Pohyb, krok nebo umístění paže nebo nohy za tělo.

Devant: <deván> = před. Pohyb, krok nebo umístění paže nebo nohy před tělo.

Développé: <developé> = rozvinutý. Pohyb vytočené nohy vedený přes cou de pied nahoru až do propnutí a tak vysoko, jak to dovolí rozsah tanečnice.

E

Ecarté: Oddělit nebo odhodit stranou. Jedna ze základních póz, kdy nohy tanečníka jsou ve druhé pozici, ale trup je úhlopříčně k publiku. Podrobně popsána zde v článku o základních pozicích.

Echappée: <ešapé> Únik. Pohyb, při kterém se obě nohy současně na zemi nebo ve vzduchu přemístí do otevřené pozice. Používá se ve spojení s changement.

Effacé: <efasé> Póza, kdy trup je mírně otočený a linie nohou je otevřená směrem k publiku. Trup je otočen do bodu 2 nebo 8, hlava do publika (viz článek Základy – Orientace v sále).

F

Face, en: <ánfas> Tanečník je celým tělem otočen přímo do publika, případně k zrcadlu.

Fermé: = zavřený. Chodidla jsou v zavřené pozici.

G

Glissade: <glisad> Krok vycházející z demi-plié v páté pozici (viz články Základní pozice rukou, Základní pozice nohou), přes relevé v druhé pozici zpět do páté pozice. Přenesení váhy z jedné nohy na druhou.

Grand: <grán> = velký. Například grand battement, grand jeté.

Grand battement: Energický pohyb nohou přes battement tendu do výšky až kam dovolí rozsah tanečnice. Intenzivní protažení celé nohy.

Grand jeté: <grán žeté> Velký skok z jedné nohy na druhou, nohy jsou napnuté, ve vzduchu se překříží a celý trup se ve výskoku otočí o 180°. Vrcholný skok.

Grand plié: Pozice s plně pokrčenými koleny.

J

Jambe: <žámb> = noha.

Jeté: <žeté> = hozený. Například při battement jeté.

K

Klasický balet: Tradiční baletní technika. Také balet druhé poloviny 19. století, z něhož se tradiční technika vyvinula.

M

Millieu, au: <o-milié> = na volnosti. Cvičení ve volném prostoru sálu bez opory tyče.

Moderní balet: Baletní styl, který vznikl ve 20. slotetí a dále se rozvíjí. Vyvinul se v Contemporary, tedy současný balet. Volnější technika než v klasickém baletu, záměrem je vyjádření individuálních emocí.

O

Osa: Pomyslná čára procházející tělem od vrcholku hlavy po chodila, která tanečnici v každé póze pomáhá držet rovnováhu. Důležitá pro správné držení těla.

Otočka: Charakteristický pohyb hlavy při piruetách a jiných točivých pohybech. Důležitý prvek, který pomáhá tanečnici držet rovnováhu. Spočívá v tom, že si tanečnice najde pevný bod v sále, na který se stále dívá při otáčení a tím udržuje správnou polohu těla.

Ouvert: Otevřený. Nohy jsou v otevřené pozici k publiku.

P

Parterre: <pártér> = na zemi. Například v rond de jambe parterre.

Pas: <pa> = doslova krok. Například pas de chat.

Pas de bourée: Krok z Bourrée. Bourrée je barokní francouzský tanec, který se stal součástí klasického baletu. Má řadu forem, ale všechny zahrnují několik překročení z jedné nohy na druhou.

Pas de chat: <pa-d-ša> = kočičí krok. Skočný krok do stran, různé variace skoku připomínajícího kočičí krok.

Pas de cheval: <pa-d-ševal> = koňský krok. Skočný krok vpřed, připomíná koňský klus.

Pas de deux: <pa-d-dö> Tanec pro dvojici muž-žena. Je součástí či vrcholným číslem mnoha klasických baletů.

Petit: <pti> = malý. Například petit battement.

Petit battement: <pti batmán> Rychlý, drobný úder kročné nohy před nebo za stojnou nohou v poloze cou de pied., noha je vytočená a pohybuje se pouze od kolene dolů.

Pied: <pie> = chodidlo.

Pirueta: Způsob otáčení na jedné noze. Pokročilý prvek.

Piškoty: Měkká taneční obuv. Vyrábí se v mnoha provedeních, nejoblíbenější jsou kožené nebo saténové v barvách lososová, černá, bílá.

Plié: = pokrčení. Pokrčení jednoho nebo obou kolen.

Port de bras: <pór-d-brá> Práce paží. Viz článek Základy – pozice rukou.

Pointe, en: <ánpoán> Na špičkách. Vyšvihnutí těla na špičky prstů. Tanec na špičkách je vrcholnou formou baletu. Je fyzicky velmi náročný, vyžaduje několikaletou přípravu. Viz špičkovky.

Póza: Statická pozice klasického baletu. Přesně definované umístění každé části těla. Například arabesque, attitude.

Preparace: Příprava. Pohyb, kterým se tanečník připravuje na tanec. Podle povahy následného prvku pohyb rukou, někdy rukou i nohou, na dvě nebo čtyři hudební doby.

R

Relevé: = zvednutý. Pohyb, kterým se tělo zvedá na špičky nebo pološpičky.

Révérence: <reveráns> = úklona. Úklona nebo poklona na konci hodiny nebo představení. Volné tempo, důležitá je graciéznost pohybu.

Romantický balet: Baletní styl období romantismu z první poloviny 19. stoleti.

Rond de Jambe: <rón-d-žámb> Kruh opsaný nohou. Kruhový pohyb nohou. Pohyb vychází z kyčle, noha je propnutá, horní polovina těla se nehýbe.  Varianty parterre (= na zemi), en l’air (= ve vzduchu.

S

Sauté: <soté> Skočený. Pohyb je proveden jako skok, napřiklad échappée sautée

Seconde, á la: <alasekónd> = do druhé. Je li noha (na zemi nebo ve vzduchu) či ruka ve druhé pozici.

Sissone simple: <sisón sémpl> Skok z obou nohou s dopadem do cou de pied devant nebo derriére.

Sólista: Tanečník, který tančí sám. V jednom souboru i několik, vybíráni ti nejlepší.

Š

Špičkovky: Taneční obuv charakteristická pro klasický balet. Vyznačuje se tvrdou špičkou, díky které tanečnice může stát ‚na palcích‘ nohou. Používají je pouze ženy.

T

Temps levé: <támp levé> Vyšvihnutí. Poskok na jedné noze.

Tendu: <tándy> = natažený. Například při battement tendu.

Tour en l’air: <túr-ánlér> Otočení ve vzduchu.

V

Vytočení: Způsob vytočení nohou z kyčelních kloubů, které poskytuje dostatek prostoru pro kroky klasického baletu. Do velké míry se dá nacvičit, je však také odvislé od individuálních dispozic tanečníka. Můžete znát z angličtiny jako „turnout“.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.