Kurzy Archivy - Balladine
140
archive,tax-portfolio_category,term-kurzy,term-140,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-4.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

Variace / ballet choreography

VARIACE

 60min
Baletní kurz určený pro mírně pokročilé. Hodina se zahájí krátkou rozcvičkou a následně se budete učit variace/choreografie s lektorkou Vendy. Choreografie se budou střídat jak klasické baletní, tak moderní nebo také vlastní – tzn. ty, které vymyslí přímo lektorka. Zároveň dostanete vlastní prostor si něco sami nachoreografovat. Podle složení účastníků kurzu se budou lekce přizpůsobovat a možná i plnit přání! Každá choreografie bude cca na 4 hodiny > tedy na měsíc. A těšit se můžete třeba na variaci z Giselle nebo Tanec perel.


VARIATION / BALLET CHOREOGRAPHY

60min

Ballet course for intermediate. The hour begins with a short warm up, and then you will learn variations / choreography with lecturer Vendy. Choreographies will alternate both in classical ballet, modern or those created by the lecturer. At the same time, you will get your own space to try to make choreographies. Depending on the composition of the course participants, the lessons will be customized and maybe even fulfill the wishes! Each choreography will be about 4 hours> a month. And you can enjoy the variation of Giselle or Dance of pearls.

Ballet Barre Fitness

Tento kurz je tím nejlepším pro sexy, vytvarovanou a štíhlou postavu. Kombinace baletu, kardio cvičení a fitness vám pomůže ke krásnému držení těla, zvýšené flexibilitě, tvarování postavy a vytrvalosti. Přijďte si vyzkoušet trénink, který si pochvalují i světové topmodelky!
>  Warm up v prostoru na rozehřátí
> Cardio část na volnosti s prvky baletu
>  Barre workout – posilování převážně dolní částí těla tzv. problémových partií, hýždě, stehna, břicho za pomocí baletní tyče. Součástí workout je také flexi a protažení jednotlivých partií. Posilování vychází z baletních prvků, které jsou staletími vyzkoušeny jako vysoce efektivní při tvarování postavy, zejména dlouhých a štíhlých svalů.
> Relax a uvolnění

Vhodné i pro začátečníky, není potřeba mít zkušenosti s baletem.  Podívejte se na naši lektorku Báru, která byla v Dobrém ránu České televize zde


This course is the best for a sexy, shapely and slim figure. The combination of ballet, cardio exercise and fitness will help you with a beautiful posture, increased flexibility, character shaping and endurance. Come and try a training that also praises world top models!
> Warm up 
> Cardio part on freedom with ballet elements
> Barre workout – strengthening mainly the lower part of the body of so-called problematic parts, buttocks, thighs, belly with a ballet bar. Flexibility and stretching of the individual parts are part of the workout. Strengthening is based on ballet elements that have been tested for centuries as highly effective in shape shaping, especially long and slender muscles.
4. Relax and relax

 

Protahování // Flexi

V tomto kurzu Vám protáhneme celé tělo. Pomocí speciálních, známých i méně známých cviků je zvyšován rozsah dolních končetin (šňůra, placka, gymnastický rozštěp…), zad (mosty, záklony..), nártů (cviky usnadňující propínání špiček) a dalších svalových partií. Lektorka přistupuje ke každému individuálně s ohledem na jeho dispozice.  Kurz je vhodný pro všechny pokročilosti, je ideálním doplňkem k dalším tanečním kurzům. Na hodinu doporučujeme teplé oblečení (návleky, ponožky, dlouhé kalhoty, mikiny apod.), aby svaly a šlachy zůstaly v teple. Lekce trvá 60 minut.

Balet pro děti

Kurz je koncipován jako taneční průprava, kde si děti osvojí základy klasické baletní techniky. Výuka probíhá zábavnou formou s důrazem na rozvíjení dětské motoriky, správného držení těla a vnímání rytmu. Náročnost lekcí je přizpůsobena věku a fyzickým možnostem dětí. Přijímáme děti od 2,5 let, kurz je rozdělen do čtyř věkových kategorií. Hodiny baletu pro děti probíhají paralelně s kurzem baletu pro dospělé (dle rozvrhu). Maminky a jejich dítka tak mohou svoje kurzy navštěvovat souběžně a rodičům odpadá nutnost hledat hlídání. Více v sekci BALET PRO DĚTI.

Contemporary začátečníci

VOLNÁ TVORBA – NOVÉ FORMY – SEBEVYJÁDŘENÍ.

Lekce současného tance vycházejí z hlubokých pozic nohou, nízko položeného těžiště a uvolněného pohybu horní poloviny těla. Na hodinách se zabýváme základy techniky a tanečními vazbami, které jsou inspirované choreografiemi profesionálních souborů. Náplní kurzu bude práce na několika variacích, jejichž nastudování vyústí v celistvou choreografii s abstraktním podtextem.  Lekce trvá 90 minut.

Špičky 1 a 2

Špičkovky byly vyvinuty díky touze tanečnic po nadpřirozeném, ladném pohybu jakoby v beztížném stavu. Špičkový tanec je symbolem nejvyšší a nejnáročnější techniky ženského tance. Náplní kurzu je klasický baletní trénink (rozcvička a zahřátí, tyč, volnost, taneční praxe a protažení) vedený na špičkách. Jsou vybírány především prvky pro rozvoj rovnováhy, zlepšení baletní techniky, posílení a uvolnění nártů a potřebných svalových skupin. 

.

V ZIMNÍM SEMESTRU 2019 OTEVÍRÁME PROZATÍM JEDEN SOUHRNNÝ KURZ ŠPIČEK, který je určen pro tanečnice s předchozí zkušeností na špičkách alespoň 1 semestr v Balladine nebo 1 rok v jiné škole. Děkujeme za pochopení.

.

ŠPIČKY 1 je primárně určen pro tanečnice se zkušenostmi s baletem, které ještě netančily na špičkách. První měsíce se věnujeme především základům správné techniky stoje a tance na špičkách. Po zvládnutí těchto základů se již učíme i jednoduché krokové kombinace a variace. Pokud zatím nemáte vlastní špičkovky, kontaktujte nás před zahájením kurzu, rádi vám s jejich výběrem poradíme. V první hodině kurzu se budeme věnovat přípravě špičkovek pro tanec.

.

ŠPIČKY 2 je určen pro účastnice našeho kurzu Špičky ze zimního semestru a dalším zájemkyním, které již na špičkách tančily a chtějí se k tomuto umění vrátit. V těchto hodinách již věnujeme více času volnosti a taneční praxi. Hodiny jsou uzpůsobeny možnostem a pokročilosti tanečníků. Výstupem kurzu bude variace, kterou budou moct tanečnice předvést na závěrečném koncertu školy v červnu.

 

.

Klasický balet pokročilí

Kurz je určen pro zkušenější tanečnice a tanečníky a absolventy našeho kurzu Klasický balet – mírně pokročilí. Hodiny respektují pravidla klasického baletního tréninku. Využívá se techniky ruské taneční školy podle Vaganové. Na hodinách se od začátku kurzu probírají již všechny základní kroky a prvky, zvýšená pozornost je věnována složitějším variacím, piruetám i skokům. Každá lekce trvá 90 minut.

Klasický balet mírně pokročilí 1 a 2

Kurz předpokládá účast tanečnic a tanečníků, kteří již mají určitou zkušenost s klasickým baletem. V rámci učebního programu naší školy tento kurz plynule navazuje na Klasický balet pro začátečníky. Hodiny dodržují pravidla klasického tréninku. Vyučují se již složitější prvky, jako u tyče výdrže na relevé, na volnosti skokové variace či variace ze známých baletů a také základní piruety. Jedním z cílů kurzu je připravit tanečníka tak, aby mohl v případě zájmu postoupit do hodin baletu pro pokročilé. Hlavním cílem ovšem zůstává – radost z pohybu! Každá lekce trvá 90 minut.

Klasický balet začátečníci

Kurz se věnuje výuce baletu v jeho klasické podobě. Hodiny zachovávají strukturu profesionálních tréninků a důraz je kladen především na individuální potřeby a fyzické dispozice každého tanečníka. Velká pozornost je věnována nácviku baletních základů – správného základního postoje a držení těla, základních pozic rukou i nohou. Nebojte se přijít i pokud jste nikdy netancovali! Každá lekce trvá 60 minut.